Muchomory Czerwone

Artykuł

Wprowadzenie

Wpływ piorunów i grzmotów na wczesnego człowieka był niezwykle silny. Te pozornie cudowne zjawiska najpierw wzbudzały w nim strach, a następnie szacunek i cześć dla mocy, jaką jego bogowie wykazywali w tych imponujących fenomenach. Szczególnie interesujące jest związanie w umyśle prymitywnego człowieka piorunów i grzybów, w kulturach, gdzie stały się one częścią narodowych mitologii, takich jak rzymska i hinduska.

Grzyb zrodzony z pioruna

W opowieściach rzymskich wierzono, że niektóre grzyby wyrastają z ziemi w miejscach uderzonych przez piorun, a według hinduskiej tradycji, jak zapisano w Rigwedzie, “Parjanya, bóg grzmotu, był ojcem Somy” (Wasson, 1969). Wasson dokładnie zbadał dostępne dowody na identyfikację soma i doszedł do wniosku, że najbardziej przekonującą interpretacją, jaką możemy mieć obecnie, jest tożsamość z Amanita muscaria.

Legenda o piorunie w Meksyku i Gwatemali

W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono badania dotyczące w Ameryce, głównie dotyczące kamieni grzybowych i kodeksów Majów. Podczas badań przeprowadzonych w Gwatemali, Meksyku i Hondurasie w czerwcu i lipcu 1973 roku ustalono, że w górach Gwatemali i południowym Meksyku istnieje tradycja łącząca Amanita muscaria z piorunem. Badania w zachodnim Hondurasie nie ujawniły śladu tej legendy, podobnie jak w Salwadorze.

Identyfikacja amanity przez rdzennych mieszkańców

Podczas badań w Meksyku i Gwatemali w 1970 roku otrzymano pierwsze wskazówki na temat istnienia tej mitologii wśród rdzennych mieszkańców Ameryki. Mimo skompilowanej małej listcie słów dotyczących grzybów w kilku językach indiańskich, badacz szukał dalszych okazji do potwierdzenia znaczenia niektórych z nich przez innych informatorów i poprzez konsultacje z lingwistami. Obecnie istnieje wystarczające dowody, aby potwierdzić, że w niektórych regionach Nowego Świata legenda o Amanita muscaria i piorunie jest głęboko zakorzeniona w umysłach ich mieszkańców.

Różnice w nazewnictwie

Podczas rozmowy z trzema młodymi dwujęzycznymi Indianami (quiche-hiszpański), którzy uczestniczyli w projekcie językowym “Proyecto Francisco Marroquin” w Antigui w Gwatemali w czerwcu 1973 roku, jednoznacznie zidentyfikowali A. muscaria na podstawie kolorowej fotografii. Ich nazwa dla tego grzyba w języku quiche brzmiała “kaqulja:”. Określenie to przetłumaczyli na hiszpański jako “trueno”, czyli grzmot. Okazało się jednak, że “kaqulja:” oznacza nie tylko samego grzmotu, ale także towarzyszącego mu błyskawicę, która uderza w ziemię podczas burzy.

Wpływ dominującej cywilizacji Majów na mitologie

Obszar Chiapas w Meksyku i Gwatemala są nie tylko geograficznie sąsiadujące, ale również mają wspólne dziedzictwo, więc można przypuszczać, że podobne mitologie grzybowe obecne w tych regionach odzwierciedlają wpływ dominującej cywilizacji Majów. Badania wśród współczesnych grup językowych w Gwatemali, takich jak Cakchiquel, Kekchi, Mam i Ixil, oraz Tzotzil, Tzeltal, Chontal i innych w Meksyku są planowane, aby w końcu można było śledzić zakres i głębokość tej starożytnej tradycji w Ameryce.

Podsumowanie

Legenda o Amanita muscaria i piorunie jest silnie zakorzeniona w folklorze rdzennych mieszkańców Ameryki. Powiązanie to zostało odkryte zarówno w Gwatemali, jak i w Meksyku, i wskazuje na wpływ dawnych mitologii na kulturę tych regionów.

Bibliografia

Lowy, B. 1968. Un hongo de piedra preclasica de Mixco Viejo, Guatemala. Bol. Soc. Mex. Micol. 2: 9-15.
Lowy, B. 1971. New records of mushroom stones from Guatemala. Mycologia 63: 983-993.
Lowy, B. 1972a. A newly discovered copy of a Maya codex. Revista Interamer. Rev. 2:405-407.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów

Dołącz do nas!

Na poniższych grupkach znajdziesz niepublikowane na blogu informacje, badania naukowe, oraz będziesz mógł/mogła wymienić się opiniami o sprzedawcach lub zapytać się o coś innych pasjonatów i znawców amanity